Terminy

Spotkania przygotowujące w Centrum Formacji NINIWA w Kokotku (Lubliniec) odbywają się co roku w 5 terminach. W sezonie 2015/2016 odbędą się:

2015 rok:

1) 20-22 listopada

2016 rok:

2) 08-10 stycznia 2016

3) 11-13 marca 2016

4) 15-17 kwietnia 2016

5) 20-22 maja 2016

Lipiec – Wrzesień - Wyjazdy Wolontariatu Misyjnego NINIWA

Konieczne jest wzięcie udziału w co najmniej trzech z pięciu weekendowych zjazdów przygotowawczych w Kokotku.

 

Aby wziąć udział w spotkaniu formacyjnym należy zgłosić swoje uczestnictwo mailowo na info@wolontariatmisyjny.pl