Koniec asfaltu

Komentarze:

Bardzo stereotypowo, ale jednak w tym wypadku prawdziwie. Tam gdzie kończył się asfalt, zaczynała się droga do Moran Lirio. Jedna ze 100 zapomnianych wiosek w Peru nie została jednak pominięta przez oblatki, które po raz pierwszy były na misjach w tym kraju. Istnieje tam wiele różnych sekt. Dotarcie do wszystkich z wiosek, przez miejscowych kapłanów, jest prawie nie możliwe, a jak piszą siostry, ludzie są spragnieni Boga. Oblatki, przez swoją posługę, odnowiły tamtejszą kaplicę, przygotowywały dzieci i dorosłych do sakramentów oraz prowadziły liturgię słowa.

Oblatki chcą podzielić się z nami swoją radością, bo prawdopodobnie wrócą do Peru!